Kiné en bewegingstherapie

  

Een master in de motorische revalidatie en kinesitherapie staat in voor zowel psychomotorische, kinesitherapeutische, relaxatie als sportieve activiteiten.
Naast het verbeteren van de algemene fysieke conditie worden tevens zelfzekerheid, initiatiefname, positief zelfbeeld, oefenen van sociale vaardigheden … gestimuleerd door middel van uiteenlopende sport- en bewegingsactiviteiten.