Contactpersonen

Algemeen directeur: Dhr. Marc Van Steertegem                                                                                                               
Hoofdgeneesheer/Psychiater: Dokter Chris Eeckhout
Psychiater: Dokter Sophie De Munck 
Psychiater: Dokter Helen Verstrynge
Hoofd departement patiëntenzorg: Mevr. Ann Oosterlinck 

Kwaliteitscoördinator en HRM: Mevr. Mieke Heymans
Stafmedewerker patiëntenzorg: Dhr. Wim Kielemoes
Stafmedewerker Zorggerelateerde beleidsinformatie en ICT ondersteuning: Dhr. Chris De Smet

Directiesecretariaat: Mevr. Françooise Broodcorens en Linde De Temmerman 
Externe ombudspersoon: Mevr. Carine Eeckhout
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afspraken voor voorzorg- of intakegesprekken

Voor een aanvraag tot opname meldt u zich telefonisch bij de sociale dienst via het algemeen telefoonnummer van de kliniek 09 / 362 69 11 en dit tijdens de kantooruren van 8u30 tot 17u00.

Een opname kan voorafgegaan worden door een voorzorggesprek met de geneesheer-psychiater.
De afspraken voor dit voorzorggesprek worden eveneens gemaakt via de sociale dienst.

Uitgebreide opname- en verblijfsinfo vindt u hier.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen via het contactformulier.


Stage

Studenten en scholen met diverse opleidingen kunnen een stage aanvraag indienen bij Kliniek De Pelgrim via het contactformulier


Bezoeken

Bezoeken kunnen eveneens aangevraagd worden via hetzelfde contactformulier.