Contactpersonen

Algemeen directeur: Dhr. Marc Van Steertegem                                                                                                               
Hoofdgeneesheer/Psychiater: Dokter Chris Eeckhout
Psychiater: Dokter Sophie De Munck 
Psychiater: Dokter Helen Verstrynge
Hoofd departement patiëntenzorg: Mevr. Ann Oosterlinck 

Therapeutisch stafmedewerker: Mevr. Mieke Heymans
Stafmedewerker patiëntenzorg: Dhr. Wim Kielemoes
Stafmedewerker patiëntenzorg / Beleidsondersteuning zorg: Dhr. Chris De Smet

Directiesecretariaat: Mevr. Françoise Broodcoorens en Leen Van Der Meiren
Externe ombudspersoon: Mevr. Carine Eeckhout
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afspraken voor voorzorg- of intakegesprekken

Voor een aanvraag tot opname meldt u zich telefonisch bij de sociale dienst via het algemeen telefoonnummer van de kliniek 09 / 362 69 11 en dit tijdens de kantooruren van 8u30 tot 17u00.

Een opname kan voorafgegaan worden door een voorzorggesprek met de geneesheer-psychiater.
De afspraken voor dit voorzorggesprek worden eveneens gemaakt via de sociale dienst.

Uitgebreide opname- en verblijfsinfo vindt u hier.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen via het contactformulier.

Website PC Sint-Franciscus - De Pelgrim, campus Sint-Franciscus: klik hier.

Stage

Studenten en scholen met diverse opleidingen kunnen een stage aanvraag indienen bij Kliniek De Pelgrim via het contactformulier


Bezoeken

Bezoeken kunnen eveneens aangevraagd worden via hetzelfde contactformulier.