Doelgroep

De kliniek behandelt mensen met problemen als gevolg van misbruik en/of afhankelijkheid van alcohol, medicatie en andere drugs.

De minimumleeftijd van opname is 18 jaar, en ook aan koppels (minimum 22 jaar) wordt opnamemogelijkheid geboden.

Van patiënten verwachten we dat ze bereid zijn te functioneren in groep en over voldoende fysieke en psychische mogelijkheden beschikken om deel te nemen aan het behandelprogramma.