Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten zijn: onderhoud, administratie, keuken, was en linnen, de interne bewakingsdienst en technische dienst.

Een hoog kwalitatief facilitair dienstenaanbod vanuit de administratie, de keuken en het onderhoud zijn een belangrijke schakel in het totale zorgaanbod en worden door patiënten als een quasi even noodzakelijke behoefte beschouwd als het ruime aanbod aan therapie en directe patiëntenzorg.