Artsen

Er zijn twee psychiaters en een internist-consulent.

Elke psychiater is behandelend arts voor een deel van de patiënten vanaf de opname tot aan het ontslag.  

De psychiaters werken overwegend vanuit een zowel theoretisch als praktisch biopsychosociaal model.
Het voorschrijven van geneesmiddelen (farmacotherapie, biologische psychiatrie) maakt daar een wezenlijk onderdeel vanuit, met dien verstande dat zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar een drugvrij en dus ook medicatievrij leven.