ONTSLAG - NAZORG

Middelenmisbruik heeft een weerslag op alle facetten van het leven van de patiënt en zijn omgeving.  
Onmiddellijk bij de opname wordt daar aandacht aan besteed en wordt een eerste bilan opgemaakt.
Via gesprekken met patiënt en dichtbetrokkenen worden afspraken gemaakt om de weerslag op relationeel, familiaal, professioneel, financieel en maatschappelijk vlak reeds van bij de opname in kaart te brengen om ze daarna op een gestructureerde en haalbare wijze aan te pakken.

Door het engagement bij een opname wordt impliciet en expliciet reeds op de terugkeer naar het gezin, het werk en de samenleving gefocust. Op het tempo van de patiënt wordt zijn ontslag uit de kliniek en de reïntegratie voorbereid.

De maatschappelijk werker gaat in onderlinge toestemming met de patiënt, op zoek en treedt in contact met die diensten en instanties die van belang zijn om zijn terugkeer in de samenleving te bewerkstelligen. De patiënt en zijn omgeving kunnen dan verder beroep doen op de extramurale diensten voor verdere nazorg.