Publicaties

DATUM

ONDEWERP

REACTIE ZIEKENHUIS

Maandag

20/02/2017

 Wetenschappelijk evidentie (EBM) 

 en de inzet op uitkomstmetingen

Reactie ziekenhuis rond EBM werken en uitkomstenmeting

Dinsdag

21/02/2017

Afzonderen en fixatie

Reactie ziekenhuis rond afzonderen en fixatie

Woensdag

22/02/2017

Inzet van middelen

Reactie ziekenhuis rond inzet van middelen

Donderdag

23/02/2017

(Over) medicalisering

Reactie ziekenhuis rond (Over) medicalisering

Vrijdag

24/02/2017

 Suïcidepreventie

Reactie ziekenhuis rond suïcidepreventie

 

Onthaalbrochure


Onze onthaalbrochure tracht een antwoord te geven op de eerste vragen die je je stelt bij een opname in de kliniek.
 

Inspectieverslagen

Zorginspectie (de toezichthouder van de Vlaamse Overheid) licht elk psychiatrisch ziekenhuis minimaal vijfjaarlijks grondig door in het kader van de verlenging van de erkenning. Het resultaat van deze audit wordt verwerkt in een uitgebreid verslag waarin zowel de sterke punten, non-conformiteiten, tekortkomingen als aanbevelingen worden vermeld. 

Remediëringsverslag van 18/11/2016

De voltallige directie en staf van PC Sint-Franciscus – De Pelgrim engageren zich samen met alle personeelsleden om de non-conformiteit en tekortkomingen aan te pakken. De belangrijkste aspecten zijn opgenomen in het beleidsplan 2017. We maken ons sterk dat we alles kunnen realiseren teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren.  Vervolgens kunt u hieronder per dag een reactie per onderwerp terugvinden.

 

 

 

Auditverslagen

Erkenningsverslag nieuwbouw PC Sint-Franciscus 

Auditverslag Kliniek De Pelgrim (13/06/2014)

Op basis van het verslag van de audit in 2008 werd een intensief remediëringsplan opgesteld. De actiepunten werden periodiek opgevolgd en binnen de opgelegde termijnen werden de knelpunten opgelost. Een korte samenvatting van deze remediëring vindt u op deze pagina terug.

Rapport zorginspectie

Een positief rapport is noodzakelijk om een verlenging van onze erkenning als ziekenhuis te bekomen. De inspecteurs bezoeken de zorgeenheden, vragen beschikbare documenten op (procedures, uurroosters, … ) en gaan op de werkvloer na of hetgene dat uitgeschreven staat ook geïmplementeerd is in de dagelijkse zorgpraktijk.

In hun verslag spreken zij zich uit over onze sterke punten, non-conformiteiten, tekortkomingen en aanbevelingen:

  1. Sterke punten zijn punten die de inspecteurs als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen en waarbij we het beter doen dan andere ziekenhuizen;
  2. Non-conformiteiten zijn die elementen uit de wetgeving waar er niet of onvoldoende aan voldaan wordt;
  3. Tekortkomingen zijn aspecten waarvoor het ziekenhuis volgens de inspecteurs onvoldoende scoort, maar waarvoor geen wettelijke basis kan worden gevonden in de erkenningsnormen.
  4. Aanbevelingen zijn vrijblijvende adviezen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De opgemerkte non-conformiteiten en tekortkomingen moeten uiteraard weggewerkt worden. Het agentschap Zorg en Gezondheid (ook Vlaamse Overheid) legt voor sommige verbeterpunten hierbij ook een timing op waarbinnen het verbeterpunt moet weggewerkt zijn.  Het ziekenhuis moet op geregelde tijdstippen de overheid op de hoogte houden van zijn verbeteracties, waarna zij oordelen of dit opvolgingspunt dan verder opgevolgd wordt of vervalt.

Sommige verbeteracties zijn vertrokken vanuit een inspectie, andere verbeteracties zijn het rechtstreekse en evidente vervolg van ons continu streven naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Tot slot zijn er ook verbeteracties die vertrekken vanuit het stroomlijnen van processen in de fusie van onze beide ziekenhuizen, waarbij gestreefd wordt naar de implementatie van de best practices op de beide campussen.