VOORZORG EN OPNAME

Een opname in Kliniek De Pelgrim is alleen mogelijk indien de patiënt vrijwillig wil opgenomen worden. Voor een aanvraag tot opname wordt, bij voorkeur telefonisch, contact opgenomen met de maatschappelijk werker of de geneesheer van de kliniek. De aanvraag kan gebeuren door de patiënt zelf of door de huisarts of de geneesheer of dienst bij wie de patiënt in begeleiding is.  

Voorafgaand aan een opname kan er een afspraak gemaakt worden voor een voorzorg- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er dieper ingegaan op de opnameaanvraag, de verwachtingen en doelstellingen. Men verwacht dat de patiënt zich volledig in orde stelt met zijn verzekerbaarheid (mutualiteit).

Daarnaast krijgt de patiënt ook de nodige informatie rond de werking van de kliniek. De bedoeling is om een duidelijk zicht te krijgen op de wederzijdse verwachtingen en betrachtingen. Na dit gesprek wordt met het opnameteam overlegd of ‘De Pelgrim’ de gepaste behandeling en begeleiding kan bieden. Zo ja wordt een opnamedatum afgesproken.


Meer informatie vindt u in onze onthaalbrochure.