Vorming

De vormingswerker tracht patiënten een bredere kijk te bieden op de samenleving en hun plaats daarin, alsook hen te begeleiden in het verhogen van de kwaliteit van hun vrijetijdsbesteding.

Dit gebeurt o.m. door het verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van vormingsactiviteiten met uiteenlopende onderwerpen, gaande van creativiteit en ontspanning tot kunst en cultuur, actualiteit en maatschappelijke thema’s.